LEE BEOM JAE, CUU CEO SAMSUNG, CHU TICH CTY JOUNGTECH,

LEE BEOM JAE – CỰU CEO SAMSUNG

LEE BEOM JAE – Với Chiến lược “NHẪN NHỊN SỐNG CÙNG để VƯỢT QUA NGƯỜI KHỔNG LỒ” Hi bạn! Nhắc

Share Button